Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2009. évi beszámoló

2010.07.03

BESZÁMOLÓ

a Veresegyház Kistérség Önkormányzatinak Többcélú Tárulása 2009. évi tevékenységéről

 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetési törvénye a feladatellátások normatív támogatása körében az előző évhez hasonlóan jelentősen kedvezőbb feltételeket nyújtott a Társulás által fenntartott intézmények által ellátott feladatok megvalósításához. A közszolgáltatások továbbiakban is színvonalas ellátásának biztosításához 2009. évben igényeltünk kistérségi kötött felhasználású normatív támogatást – 113 510e Ft -, és helyi önkormányzatok normatív hozzájárulását – 116 591e Ft- összegben. NFGM által nyújtott támogatás is tervezésre került 4 564e Ft összegben. Az intézmények saját bevétele 89 449 Ft. A kistérséghez tartozó nyolc települési önkormányzat 106 917e Ft önkormányzati hozzájárulással támogatta az intézmények működését.  A Társulás 2009. évi költségvetése 341 582e Ft, melyből azok a feladatok és szolgáltatások kerültek támogatásra, amelyek az elmúlt évben is támogatottak voltak.

A mellékelt táblázat áttekintést ad az intézményekről és a hozzájuk kapcsolódó támogatásokról.

 A Társulás által fenntartott intézmények közül a Munkaszervezet 2005. július 1-jétől, az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2006. január 1. napjától, az Idősek Otthona 2006. június 1-jétől, az ESÉLY Szociális Alapellátási Központ 2007. január 1. napjától működik. Az Idősek Otthona és a Munkaszervezet önállóan működő és gazdálkodó. Utóbbi látja el az önállóan működő Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és az ESÉLY Szociális Alapellátási Központ adminisztratív és pénzügyi feladatait.

Normatív támogatásban részesült a Munkaszervezet, melyet az önkormányzatok a 2004. június 28. napján aláírt Társulási Megállapodásban rögzített összeggel teljesítettek.

Az ESÉLY nyolc településre vonatkozóan valósítja meg a házi segítségnyújtást és a nappali ellátást, 2009. június 1-jétől – újonnan csatlakozott Őrbottyán és Váckisújfalu - őt településen a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást, két településen a szociális étkeztetést. Erdőkertesen hat héten keresztül, Veresegyházon 3 héten át tartottak az intézmény dolgozói nyári tábort a szociálisan rászoruló családok gyermekei részére. Két gyermek és ifjúságvédelmi pályázat került beadásra, mindkettő sikeres volt, a megnyert támogatás mindkét esetben már felhasználásra is került. Egy gyermek és ifjúságvédelmi pályázat jelenleg vár elbírálásra, két TÁMOP pályázat pedig november első napjaiban került feladásra.

Azokon a településeken (Galgamácsa, Vácegres, Vácrátót,), ahol nem a fenti intézménnyel történt a feladat ellátása, a szociális törvény alapján kötött ellátási szerződést a többcélú társulás az „Együtt a gyermekekért Bt.”-vel és támogatta a feladat ellátását kistérségi normatív támogatással.

Az Idősek Otthona működéséhez is megigénylésre és lehívásra került mindkét normatív támogatási forma. Két pályázat beadása történik meg november hónap folyamán, melyek közül az egyik az intézmény akadálymentesítését szolgálja

2009. évben szociális vállalkozások segítették a gyermekek napközbeni ellátását Családi Napközik üzemeltetésével, melyek működéséhez kistérségi kötött felhasználású normatív támogatással járult hozzá a Társulás.

Az Esély Szociális Alapellátási Központ által nyújtott nappali ellátásból kiszorulók részére a Veresegyházon működő Szent Pio Idősek Nappali Klubjával kötött ellátási szerződés alapján biztosítottunk elhelyezést a térség idős lakosai számára.

A közoktatási szakszolgálati feladatok megvalósítását végző Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Nevelési Tanácsadó működéséhez nyújtott a Társulás támogatást. Az intézmény a kistérség nyolc településén élők részére teszi lehetővé a nevelési tanácsadás és gyógytestnevelés igénybevételét, hét településen pedig a logopédiai foglalkozásokat nyújt. Az intézménynek 2009. évben infrastrukturális – számítógép vásárlás - fejlesztésre irányuló pályázatot nyújtottunk be, mely jelenleg elbírálásra vár.

A Beszédjavító Általános Iskola fenntartásához igényeltünk normatív támogatásokat, ahová a térség hat településéről járnak gyermekek. Az utaztatásukat a Veresegyházi Sportkörtől vásárolt iskolabusz szolgáltatással oldjuk meg.

 

A közoktatási intézményi feladatok ellátásához a Galgamácsa-Vácegres-Váckisújfalu óvodai és iskolai intézményfenntartó társulások, az Őrbottyán-Kisnémedi óvodai és iskolai intézményfenntartó társulások, valamint a Vácrátót-Vácduka iskolai intézményfenntartó társulás számára igényeltünk kistérségi normatív támogatást.

 

A belső ellenőrzési feladat ellátása vállalkozási szerződéssel került megvalósításra a térség nyolc önkormányzatánál és intézményeinél.

Mozgókönyvtári feladatokat a négy – nyilvános könyvtárral nem rendelkező - településen valósítottunk meg annak érdekében, hogy az ott élő embereknek lehetőségük legyen a településükön könyvtári szolgáltatást igénybe venni.

Véleményem szerint a többcélú kistérségi társulások fennállása óta eltelt idő elegendő volt arra, hogy a kistérségek vezetői és lakosai belássák – még ott is, ahol a vonzó ösztönző rendszer terelte egybe a társulást –, hogy a térségi összefogásnak van jövője, sőt a közszolgáltatások jelentős részénél alternatívája is.

Bízom benne, hogy a települések vezetői, a képviselő-testületek tagjai és a lakosok egyaránt érzik, hogy a kistérségünk területén feladatot ellátó intézmények, az egységes szakmai felügyelet és tanácsadás, a lehetőségekhez képest mindenki számára egységes közszolgáltatási rendszer, az intézmények fenntartásához a települések részéről történő hozzájárulás, valamint a 2009. évben megigényelt és lehívott 230 101e Ft normatív támogatás mindenképpen a kistérség pozitív irányú elmozdulását eredményezte.

 

Veresegyház, 2009-11-05           

                                                                                              Sipos Zsuzsanna

                                                                                              Munkaszervezet vezető