Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


NCA-CIV-10-G

2010.07.03

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma pályázatot hirdet

civil szervezetek 2010. évi személyi jövedelemadó bevalláshoz kapcsolódó megyei vagy országos szintű kampánya kidolgozásának és megvalósításának támogatására

(Pályázat kódja: NCA-CIV-10-G)
 

A Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégium megbízásából az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény (a továbbiakban: NCA tv.), a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NCA Vhr.), a szociális és munkaügyi miniszter 6/2010. (III.12.) SZMM rendelete, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.), valamint a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet civil szervezetek 2010. évi személyi jövedelemadó bevalláshoz kapcsolódó megyei vagy országos szintű kampánya kidolgozásának és megvalósításának támogatására. Felhívjuk a figyelmüket, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthető a www.esza.hu oldalon a Hazai segédletek, dokumentumok menüpontot és a 2010-es évet választva, „Pályázati Útmutató NCA pályázók számára (2010)” címen, vagy az EPER-ben a "Pályázati kategóriák" nézeten, a "Megtekintés és új pályázat beadása" gomb megnyomása után látható "Letölthető dokumentumok" fülön.

 

1.    A pályázat célja

Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek számára személyi jövedelemadó felajánlásokat elősegítő alábbi közhasznú tevékenységek támogatása:

 

A 2010. évi személyi jövedelemadó-bevalláshoz és 1% felajánláshoz kapcsolódó megyei, illetőleg országos szintű kampányok lebonyolítása, amelyek:

–      mozgósítják az adóbevallókat az 1%-os felajánló nyilatkozataik szabályos megtételére, függetlenül attól, hogy adóbevallásukat milyen módon készítik el;

–      támogatják a felajánlókat abban, hogy felajánlásaikat hibátlanul tegyék meg;

–      felhívják a munkáltatók figyelmét arra, hogy kellő időben és az ügyet támogatóan tájékoztassák a munkavállalóikat az adóbevallás és az 1%-os felajánlás megtételének jogi szabályozásáról;

–      felhívják az adóbevallásukat elektronikusan vagy hagyományos űrlapon elkészítők és beküldők, valamint az egyszerűsített adóbevallást igénylők figyelmét arra, hogy ők is megtegyék felajánlásukat;

–      tudatosítják az adózókban az 1% felajánlására vonatkozó szabályozás változásait;

–      felhívják a személyi jövedelemadó 1 %-ából részesülni kívánó civil szervezetek figyelmét a kötelezettségeik teljesítésére;

–      szorosan illeszkednek az SZJA bevallás és 1% felajánlás törvényben foglalt, adózó-csoportonként eltérő határidejéhez.

 

Pályázat benyújtására két kategóriában van lehetőség:

 

G/1. kategória: Magyarország egy meghatározott megyéjére kiterjedő kommunikációs kampány kidolgozása és megvalósítása.

 

G/2. kategória: Országos szintű, célzott tömegkommunikációs eszközt alkalmazó kommunikációs kampány kidolgozása és megvalósítása.

 

Mindkét kategóriára érvényes feltételek:

–      Jelen pályázat keretében azon szervezetek támogathatók, amelyek a hatékony, egységes arculatú kampány érdekében vállalják, hogy a kiíró Kollégium által korábban elkészíttetett, és a nyertes pályázók rendelkezésére bocsátandó kreatív koncepció mentén valósítják meg kampányukat. A koncepció kötelezően alkalmazandó elemei a www.esza.hu címen a „Hazai segédletek, dokumentumok (Egyéb, 2010)” menüpontban megismerhetőek, azokat adaptálható formában a nyertes pályázóknak a Kollégium biztosítja.

–      A kampány lebonyolításához a média lehetőségein kívül további hatékony, kreatív, és a jogszabályoknak megfelelő, etikus eszközök is alkalmazhatók.

–      A kampány mindenképpen a teljes civil társadalom vagy ennek egy nagyobb földrajzi területre eső része anyagi helyzetének javulását támogassa, és nem szolgálhatja kizárólag egy civil szervezet vagy szervezetcsoport anyagi érdekeit. Ennek keretében az elkészült reklámanyagokon kizárólag a készítő szervezet neve és logója szerepelhet, de adószáma nem. Hivatkozás, link csak abban az esetben helyezhető el a kampányanyagokon, ha az a potenciális kedvezményezett szervezetek bővebb adatbázisát tartalmazza.

–      A kampány során hivatkozott, készülő és/vagy frissülő adatbázisnak legalább 500 szervezet nevét és adószámát kell tartalmaznia. Az adatbázisba bekerülő szervezetek adatai közzétételének jogszerűsége biztosításáról (adatvédelem) az adatbázist készítőnek kell gondoskodnia.

–      Pályázni a fenti kommunikációs kampány feladatok egyes, önmagában egésznek tekinthető csoportjára is lehet. Pályázni lehet együttműködésben, több civil szervezet által önállóan pályázott kampány feladatokkal is, ebben az esetben valamennyi érintett civil szervezetnek ki kell nyilvánítania együttműködési szándékát egy olyan együttműködési megállapodás aláírásával, amely az együttműködő szervezetek adatai mellett az együttműködők közötti világos feladatmegoszlást is részletesen ismertetik.

 

2.    A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke

A Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégium az arra érdemes pályázatok között összesen 126 millió Ft-ot, továbbá a pályázat értékeléséig a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 11. §-ának rendelkezése alapján befolyó bevétel összegét oszthatja szét.